Logo CC

Plány a ceník slu?by Creative CloudPlán pro digitální fotografii

12,09 €

/měsíc

v?etně DPH

Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop pro po?íta? a pro iPad a 20GB cloudové úlo?i?tě (k dispozici a? 1 TB).

Porovnání plán? pro digitální fotografii

Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

V?echny aplikace

60,49 €

/měsíc

v?etně DPH

Získejte více ne? 20 kreativních po?íta?ovych a mobilních aplikací, nap?íklad Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro a Acrobat
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

Photoshop

24,19 €

/měsíc

v?etně DPH

Vytvá?ejte p?sobivou grafiku, fotografie a umělecká díla na po?íta?i a na iPadu. Dodává se s Adobe Fresco, aplikací pro kreslení a malování.
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

Illustrator

24,19 €

/měsíc

v?etně DPH

Vytvá?ejte p?esné návrhy, ilustrace a vektorovou grafiku na po?íta?i a na iPadu.
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

InDesign

24,19 €

/měsíc

v?etně DPH

Návrh a rozlo?ení stránky pro tisk a digitální publikování.
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

Adobe XD

12,09 €

/měsíc

v?etně DPH

Vytvá?ejte návrhy a prototypy u?ivatelskych rozhraní a sdílejte je.
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

Plán Lightroom s 1 TB

12,09 €

/měsíc

v?etně DPH

úpravy, uspo?ádání, ukládání a sdílení fotografií odkudkoli
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

Acrobat Pro

18,14 €

/měsíc

v?etně DPH

Komplexní ?e?ení pro práci s PDF soubory kdekoli (p?ístup z po?íta?e, webu a mobilních za?ízení).
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

Dreamweaver

24,19 €

/měsíc

v?etně DPH

Návrh a vyvoj moderních responzivních web?.
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

Animate

24,19 €

/měsíc

v?etně DPH

Navrhujte interaktivní vektorové animace pro ?adu platforem
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

Premiere Pro

24,19 €

/měsíc

v?etně DPH

Profesionální úpravy videa a filmu
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

Premiere Rush

12,09 €

/měsíc

v?etně DPH

Tvorba a sdílení online videí snadno a rychle
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

After Effects

24,19 €

/měsíc

v?etně DPH

Vytvá?ejte pohyblivou grafiku a vizuální efekty pro film, televizi, video a web.
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

Spark

12,09 €

/měsíc

v?etně DPH

Rychlá tvorba grafiky, webovych stránek a videop?íběh? propagujících va?i zna?ku.
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

Dimension

24,19 €

/měsíc

v?etně DPH

Vytvá?ejte 3D fotorealistické obrázky pro podporu zna?ky, produktové fotografie a návrhy obal?.
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

Audition

24,19 €

/měsíc

v?etně DPH

Nahrávání, mixování a úpravy zvuku
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)

InCopy

6,04 €

/měsíc

v?etně DPH

Provádějte úpravy textu a změny rozvr?ení bez zásahu do návrh?.
Zobrazit podrobné informace o plánech a cenách

P?idat slu?bu Adobe Stock.
Získejte jeden měsíc zdarma*
P?idat slu?bu Adobe Stock. Získejte jeden měsíc zdarma – a? 10 obrázk?. Během prvního měsíce m??ete slu?bu bez problém? zru?it, nebo si po uplynutí zku?ební doby m??ete po?ídit p?edplatné za[[stockprice]] (v?etně DPH.)Nakupujete pro tym?Snadny zp?sob pou?ívání správy licencí. Vyhrazená nep?etr?itá technická podpora. Zobrazit v?echny plány pro firmyCreative Cloud pro tymy

Získejte pro svou firmu nebo oddělení aplikace, jako nap?íklad Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro a Acrobat Pro, a k tomu konzolu pro správu licencí a okam?itou synchronizaci soubor? mezi r?znymi za?ízeními.

V?echny aplikace

69,99 €

/měsíc

za licenci (bez DPH)

Získejte více ne? 20 kreativních po?íta?ovych a mobilních aplikací, nap?íklad Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro a Acrobat

Jedna aplikace

29,99 €

/měsíc

za licenci (bez DPH)

Jedna kreativní aplikace pro po?íta?e dle va?eho vyběru.

Podnikové funkce ve slu?bě Creative Cloud pro tymy


Centralizované nástroje pro správu
Nasazujte aplikace a spravujte produkty a u?ivatele pomocí praktické webové konzole Admin Console.

Technická podpora
Získejte nep?etr?itou pokro?ilou technickou podporu a dvě osobní relace s odborníkem na u?ivatele a rok a umo?něte svému tv?r?ímu tymu bezproblémovou práci.

Knihovny Creative Cloud
Vá? tym m??e sdílet datové zdroje mezi r?znymi aplikacemi a za?ízeními a díky tomu je udr?et v?dy synchronizované.

Neomezené pracovní nabídky ve slu?bě Adobe Talent
Va?e nabídky osloví miliony kreativc? na Behance.

Integrace s oblíbenymi aplikacemi
Pracujte s aplikacemi Slack, Microsoft Teams a dal?ími kancelá?skymi aplikacemi, které vá? tym pou?ívá ka?dy den.

úlo?i?tě
1 TB cloudového úlo?i?tě na u?ivatele.*


800 701472 (Mo?nost nákupních objednávek) 

Nakupujete pro velkou organizaci? Pro dal?í informace o slu?bě Creative Cloud pro podniky volejte na ?íslo 800 701472.

*K jednotlivym aplikacím Acrobat Pro, Lightroom a InCopy lze vyu?ívat 100GB úlo?i?tě.

Visa – ikona
MasterCard – ikona
PayPal – ikona

Více ne? 65% sleva pro studenty a u?itele*

Creative Cloud – ikona

V?echny aplikace


19,66 €

/měsíc

60,49 €/měsíc

v?etně DPH

235,95 €

/rok

v?etně DPH

Získejte celou kolekci více ne? 20 kreativních po?íta?ovych a mobilních aplikací.

Platba
Koupit
Koupit

Creative Cloud pro studenty zahrnuje:

Ikona za?krtnutí

Nejlep?í kreativní nástroje na světě – Photoshop, Illustrator a dal?í.

Ikona za?krtnutí

Vlastní webové portfolio, které vám umo?ní p?edstavit va?i tvorbu a získat práci.

Ikona za?krtnutí

Aplikace pro tvorbu a sdílení fotografií, videí a grafiky odkudkoli.

Rovně? zahrnuto ve va?em ?lenství.


Podrobné vyukové lekce
U?te se vlastním tempem pomocí u?ite?nych vyukovych lekcí ur?enych pro r?zně pokro?ilé u?ivatele.
Za?ínáme

Snadné aktualizace
Pracujte kdekoli a na libovolném za?ízení – zahajte projekt v telefonu a dokon?ete jej na notebooku.

Spousta doplňk?
Navíc m??ete vyu?ít bezplatné ?ablony, které vám usnadní zahájení práce, i r?zné návrhy a tipy pro pokro?ilé fáze projektu.Creative Cloud pro vzdělávací instituce p?edstavuje vyhodnou mo?nost licencování pro malé skupiny p?sobící v oblasti vysoko?kolského vzdělávání a také pro neziskové instituce. Ideální pro katedry, laborato?e a fakulty. Máte-li zájem o licence pro studenty základních a st?edních ?kol, volejte na ?íslo 800 701472.

Licence na jméno

Malé pracovní skupiny a oddělení
V?echny aplikace

34,99 €

/měsíc

na u?ivatele (bez DPH)


Jedna aplikace

14,99 €

/měsíc

na u?ivatele (bez DPH)


  • V?echny nejnověj?í po?íta?ové aplikace, nap?íklad Photoshop, Illustrator a Acrobat
  • Správa nasazování licencí a aktualizací z jediné centralizované konzole
  • 100GB cloudové úlo?i?tě na licenci pro snadné sdílení soubor?
  • Roz?í?ená nep?etr?itá technická podpora a individuální p?ístup k produktovym specialist?m
  • Vy?aduje p?idru?ení k instituci

Za sdílené za?ízení

Pro t?ídy a laborato?e
V?echny aplikace

330,00 €

/rok

na za?ízení (bez DPH)


  • V?echny nejnověj?í po?íta?ové aplikace, nap?íklad Photoshop, Illustrator a Acrobat
  • Správa nasazování licencí a aktualizací z jediné centralizované konzole
  • Plány pro sdílená za?ízení objednávejte telefonicky na ?ísle 800 701472

Nakupujete pro celou instituci?

Creative Cloud pro podniky nabízí va?í instituci mo?nost licencování na míru. Získejte nejnověj?í kreativní aplikace a slu?by pro po?íta?e, mo?nosti spolupráce, nástroje pro správu licencí a podporu na úrovni organizace.

800 701 472


Visa – ikona
MasterCard – ikona
PayPal – ikona

久久人人97超碰超碰窝窝_欧美色在线精品视频_一日本道不卡高清a无码