??letmelerin kullan?m?na uygun planlar.

Dünyan?n en iyi yarat?c?l?k uygulamalar?na ve kolay lisans y?netimi i?in Admin Console'a, 7/24 teknik deste?e, bire bir uzman oturumlar?na ve 1 TB depolama alan?na eri?im sahibi olun.

Tek Uygulama

₺181,00/ay?lisans ba??na?(KDV hari?)

Tek bir Adobe yarat?c?l?k uygulamas? tercihiniz:

?rne?in Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark veya Acrobat Pro.*

?

?

EN Dü?üK F?YAT

Tüm Uygulamalar

₺425,00/ay?lisans ba??na?(KDV hari?)

Photoshop, Illustrator ve InDesign'?n yan? s?ra

Illustrator, InDesign, Spark, Acrobat Pro ve 20'den fazla uygulama.

?

?

Ekipler i?in Creative Cloud

 • Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, Spark ve Acrobat Pro gibi 20'den fazla masaüstü ve mobil uygulama
 • Adobe Fonts, Creative Cloud Libraries ve Behance gibi yarat?c?l?k hizmetleri
 • Adobe Premiere Pro, After Effects ve Prelude genelinde i? birli?i
 • Yarat?c? ekibinizi olu?turmak i?in Adobe Talent'ta ücretsiz i? ilan? yay?nlama
 • Adobe Stock'ta milyonlarca telifsiz foto?raf, grafik ve videoya eri?im
 • Kullan?c? ba??na 1 TB bulut depolama alan? ile varl?k depolama, senkronize etme ve payla?ma
 • Adobe Acrobat Pro DC ve Adobe Stock ile entegrasyon?
 • Lisans atama veya yeniden atama i?lemleri i?in web tabanl? Admin Console
 • Merkezi BT da??t?m ara?lar?
 • Aktar?m a?amas?nda varl?klar? ?ifreleme
 • Dura?an a?amada ?ifrelenmi? ?ok kirac?l? depolama alan?
 • Adobe ID ile kullan?c? kimlik do?rulamas?
 • Y?netici taraf?ndan kontrol edilen varl?k payla?ma se?enekleri
 • ürün uzmanlar?yla bire bir destek oturumlar?
 • ?evrimi?i e?itimler
 • ?leri düzey 7/24 teknik destek (?zel telefon hatt?yla), e-posta, sohbet ve forumlar
 • Kredi kart?, PayPal veya sat?n alma emri
 • ücreti ayl?k olarak ?denen y?ll?k s?zle?me veya 1-3 y?ll?k pe?in ?demeli d?nem

S?k sorulan sorular

Ekipler i?in Creative Cloud, bireysel kullan?c?lar i?in Creative Cloud'daki tüm ?zelliklerin yan? s?ra ?unlar? da i?erir:

 • Lisanslar? kolayca y?netebilece?iniz ve yeniden atayabilece?iniz web tabanl? Admin Console
 • Merkezi BT da??t?m ara?lar?
 • Kullan?c? ba??na 1 TB bulut depolama alan?
 • 7/24 ileri düzey destek
 • Adobe ürün uzmanlar?yla bire bir oturumlar
 • Milyonlarca yarat?c? profesyonelin bulundu?u havuzdan i?e al?m yapabilece?iniz Adobe Talent'ta yay?nlayabilece?iniz s?n?rs?z say?da i? ilan?

Daha fazla bilgi i?in Adobe veya bir Adobe Yetkili Sat?c?s? ile g?rü?ün.

??inize yard?mc? olacak bilgiler i?eren kaynaklar? burada bulabilirsiniz.

G?sterilen fiyatlar, kullan?c? ba??nad?r ve ayl?k ?demeyi tercih ederseniz ekip üyesi ba??na ayl?k fiyat?, ?nceden ?demeyi tercih ederseniz ekip üyesi ba??na y?ll?k fiyat? yans?tmaktad?r.

Evet. Uygulamalar? ayn? anda farkl? bilgisayarlarda kullanamazs?n?z ancak birden fazla bilgisayara yükleyebilir ve en fazla iki bilgisayarda etkinle?tirebilirsiniz (giri? yapabilirsiniz).

Creative Cloud

Ekipler i?in Creative Cloud

+44 203 0277 764?numaras?n? aray?n veya dan??manl?k iste?inde bulunun

Sorular?n?z m? var? Sohbet edelim.

Büyük ?l?ekli bir i?letme i?in mi sat?n al?yorsunuz????letmeler i?in Creative Cloud hakk?nda bilgi edinin

*Acrobat Pro, Lightroom ve InCopy tek uygulamalar?, 100 GB depolama alan?yla birlikte gelir.

久久人人97超碰超碰窝窝_欧美色在线精品视频_一日本道不卡高清a无码