EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD

Daha iyi marka kitleri olu?turun.

Marka kiti nedir? Kartvizitler, ambalajlar ve sunumlar gibi g?rsel kimli?inizi yerle?tirdi?iniz tüm ??elere y?nelik bir tasar?m sistemidir. Ba?laman?za yard?mc? olacak baz? kaynaklar? burada bulabilirsiniz.

EN ?Y? UYGULAMA


Marka kitiyle ?irketinizin benzersiz stilini tan?mlay?n.
?

EN ?Y? UYGULAMA


Benzersiz bir logoyla markan?z?n ?zünü yans?t?n.

EN ?Y? UYGULAMA


Marka tutarl?l??? sa?lamaya yard?mc? olan bir marka stili k?lavuzu olu?turun.

E??T?M


Antet ve zarf tasarlay?n.


E??T?M


?arp?c? bir kartvizit olu?turun.


EN ?Y? UYGULAMA


Pazarlama ?al??malar?n?z? birle?tiren bir marka kimli?i olu?turun.

EN ?Y? UYGULAMA


Creative Cloud ile muhte?em tipografiler olu?turun.
?

EN ?Y? UYGULAMA


Rengin d?nü?üm oranlar? üzerindeki etkisi.

EN ?Y? UYGULAMA


G?z al?c? bir ?evrimi?i kimlik olu?turmak i?in ad?m ad?m k?lavuzunuz.

E??T?M


Tüm pazarlama materyallerinde kullanabilece?iniz bir marka kimli?i olu?turun.

EN ?Y? UYGULAMA


?nsanlar?n okumak isteyece?i bir rapor tasarlay?n.
?

??inizi büyütmenin yarat?c? yollar?n? bulun.

Mü?TER? ?YKüLER?


Adobe mü?terilerinin, Ekipler i?in Creative Cloud'u kullanarak nas?l mükemmel deneyimler olu?turdu?unu ??renin.

EN ?Y? UYGULAMALAR


Etkili tasar?m, pazarlama ve daha fazlas? i?in en yeni k?lavuzlara g?z at?n.
?

E??T?MLER


Ad?m ad?m e?itimlerle yarat?c?l???n?z? bir üst düzeye ta??y?n.

Marka kitleri olu?turmak i?in kullanabilece?iniz uygulamalar? ke?fedin.

Photoshop

Photoshop

Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


Illustrator

Illustrator

Muhte?em vekt?r resimleri ve illüstrasyonlar olu?turun.


InDesign

InDesign

Bas?l? ve dijital yay?n i?in ??k mizanpajlar tasarlay?n ve yay?mlay?n.


Ekipler i?in Creative Cloud plan?n?z? se?in.

Tüm planlara kolay lisans y?netimi i?in Admin Console, 7/24 teknik destek,?Adobe Talent'ta s?n?rs?z i? ilanlar? ve 1 TB depolama alan? dahildir.

Tek Uygulama

₺181,00/ay lisans ba??na (KDV hari?)


Photoshop, Illustrator, lnDesign, Spark veya Acrobat Pro gibi bir Adobe yarat?c?l?k uygulamas? tercihiniz.*

EN Dü?üK F?YAT

Tüm Uygulamalar

₺425,00/ay lisans ba??na

?

Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark ve Acrobat Pro'nun yan? s?ra 20'den fazla uygulaman?n dahil oldu?u tüm Adobe yarat?c?l?k uygulamalar?.

+44 203 0277 764 numaras?n? aray?n veya Dan??manl?k iste?inde bulunun

Sorular?n?z m? var? Sohbet edelim.

Büyük ?l?ekli bir i?letme i?in mi sat?n al?yorsunuz????letmeler i?in Creative Cloud hakk?nda bilgi edinin


* Acrobat Pro, Lightroom ve InCopy tek uygulamalar?, 100 GB depolama alan?yla birlikte gelir.

久久人人97超碰超碰窝窝_欧美色在线精品视频_一日本道不卡高清a无码