EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD

Daha iyi ba?lant?lar kurun.

E-postalar ve bültenler gibi temas noktalar?nda sadakat olu?turun ve mü?terilerinizin ilgisini canl? tutun. Bu faydal? ipu?lar?n? ve en iyi uygulamalar? inceleyerek i?erik olu?turmaya ba?lay?n.

EN ?Y? UYGULAMA


Basit, ?arp?c? bülten tasar?mlar?yla hedef kitlenizi büyüleyin.

Mü?TER? H?KAYES?


Taco Bell, markas?n? s?ra d??? i?eriklere nas?l dahil etti?

EN ?Y? UYGULAMA


Mü?teri etkile?imini art?rman?n yollar?.

EN ?Y? UYGULAMA


Dikkat ?ekici ve harekete ge?iren e-postalar tasarlay?n.
?

EN ?Y? UYGULAMA


E-posta tasar?m? ile web tasar?m? aras?ndaki temel farklar.
?

EN ?Y? UYGULAMA


Yenilik?i ve bilgilendirici faaliyet raporlar?n? nas?l tasarlayaca??n?z? ??renin.
?

E??T?MLER


Profesyonel antetlerle kal?c? bir ilk izlenim b?rak?n.
?

EN ?Y? UYGULAMA


Hedef kitlenizde güven olu?turan verileri sergilemek i?in bir inceleme raporu olu?turun.
?

EN ?Y? UYGULAMA


Ba?ar?n?z? vurgulayan bir ?rnek olay incelemesiyle i?letmenizin reklam?n? yap?n.

?

E??T?M


Adobe InDesign'da g?rüntülerle ?al??may? ??renin.
?

EN ?Y? UYGULAMA


Kü?ük i?letmeniz i?in bir web sitesi olu?turup optimize etmenin avantajlar?n? ??renin.

?

??inizi büyütmenin yarat?c? yollar?n? bulun.

Mü?TER? ?YKüLER?


Adobe mü?terilerinin, Ekipler i?in Creative Cloud'u kullanarak nas?l mükemmel deneyimler olu?turdu?unu ??renin.

EN ?Y? UYGULAMALAR


Etkili tasar?m, pazarlama ve daha fazlas? i?in en yeni k?lavuzlara g?z at?n.
?

E??T?MLER


Ad?m ad?m e?itimlerle yarat?c?l???n?z? bir üst düzeye ta??y?n.

?lgi ?ekici i?erikler olu?turmak i?in kullanabilece?iniz uygulamalar? ke?fedin.

InDesign

InDesign

Bas?l? ve dijital yay?n i?in ??k mizanpajlar tasarlay?n ve yay?mlay?n.


Photoshop

Photoshop

Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


Illustrator

Illustrator

Muhte?em vekt?r resimleri ve illüstrasyonlar olu?turun.


Ekipler i?in Creative Cloud plan?n?z? se?in.

Tüm planlara kolay lisans y?netimi i?in Admin Console, 7/24 teknik destek,?Adobe Talent'ta s?n?rs?z i? ilanlar? ve 1 TB depolama alan? dahildir.

Tek Uygulama

₺181,00/ay lisans ba??na (KDV hari?)


Photoshop, Illustrator, lnDesign, Spark veya Acrobat Pro gibi bir Adobe yarat?c?l?k uygulamas? tercihiniz.*

EN Dü?üK F?YAT

Tüm Uygulamalar

₺425,00/ay lisans ba??na

?

Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark ve Acrobat Pro'nun yan? s?ra 20'den fazla uygulaman?n dahil oldu?u tüm Adobe yarat?c?l?k uygulamalar?.

+44 203 0277 764 numaras?n? aray?n veya Dan??manl?k iste?inde bulunun

Sorular?n?z m? var? Sohbet edelim.

Büyük ?l?ekli bir i?letme i?in mi sat?n al?yorsunuz????letmeler i?in Creative Cloud hakk?nda bilgi edinin


* Acrobat Pro, Lightroom ve InCopy tek uygulamalar?, 100 GB depolama alan?yla birlikte gelir.

久久人人97超碰超碰窝窝_欧美色在线精品视频_一日本道不卡高清a无码