EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD

Daha iyi sosyal medya i?erikleri olu?turun.

?lgi ?ekici ve yarat?c? i?eriklerle sosyal kanallardan hedef kitlenize eri?in ve onlar? etkileyin. Bu düzenlenmi? kaynaklar?n yard?m?yla ilham al?n veya hemen varl?k olu?turmaya ba?lay?n.

EN ?Y? UYGULAMA


Rengin d?nü?üm oranlar? üzerindeki etkisi.

EN ?Y? UYGULAMA


Sosyal medyada marka etkinli?inize hayat vermek i?in 5 ipucu.

E??T?M


??letmeler i?in dikkat ?ekici bir el ilan? tasarlay?n.
?

EN ?Y? UYGULAMA


Zaman?nda g?nderi yaparak Instagram etkile?imini art?rma.
?

EN ?Y? UYGULAMA


Gü?lü bir i?erik pazarlama stratejisi olu?turman?n 7 ad?m?.

E??T?M


Adobe Stock videolar?n? tüm projeler i?in kolayca lisanslama y?ntemleri.

E??T?M


Adobe Stock ile mükemmel g?rüntüyü daha h?zl? bulun.
?

E??T?M


Adobe Photoshop ile web banner'? tasarlay?n.
?

E??T?M


Adobe Illustrator ile bir web simgesi olu?turun.
?

EN ?Y? UYGULAMA


Instagram Hikayelerinde markan?z? g?stermenin be?eniye lay?k 5 yolu.
?

EN ?Y? UYGULAMA


Di?er foto?raflar?n aras?nda g?ze ?arpacak ?zelle?tirilebilir 10 LinkedIn kapak foto?raf?.

EN ?Y? UYGULAMA


Kü?ük i?letmeniz i?in bir web sitesi olu?turup optimize etmenin avantajlar?n? ??renin.

?

??inizi büyütmenin yarat?c? yollar?n? bulun.

Mü?TER? ?YKüLER?


Adobe mü?terilerinin, Ekipler i?in Creative Cloud'u kullanarak nas?l mükemmel deneyimler olu?turdu?unu ??renin.

EN ?Y? UYGULAMALAR


Etkili tasar?m, pazarlama ve daha fazlas? i?in en yeni k?lavuzlara g?z at?n.
?

E??T?MLER


Ad?m ad?m e?itimlerle yarat?c?l???n?z? bir üst düzeye ta??y?n.

Sosyal medya varl?klar? olu?turmak i?in kullanabilece?iniz uygulamalar? ke?fedin.

Spark

Spark

K?sa sürede grafikler, web sayfalar? ve video hikayeler olu?turun.


Photoshop

Photoshop

Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


Adobe Stock

Adobe Stock

Yüksek kaliteli milyonlarca g?rüntü, grafik, video ve daha fazlas? aras?ndan se?im yap?n.


Ekipler i?in Creative Cloud plan?n?z? se?in.

Tüm planlara kolay lisans y?netimi i?in Admin Console, 7/24 teknik destek,?Adobe Talent'ta s?n?rs?z i? ilanlar? ve 1 TB depolama alan? dahildir.

Tek Uygulama

₺181,00/ay lisans ba??na (KDV hari?)


Photoshop, Illustrator, lnDesign, Spark veya Acrobat Pro gibi bir Adobe yarat?c?l?k uygulamas? tercihiniz.*

EN Dü?üK F?YAT

Tüm Uygulamalar

₺425,00/ay lisans ba??na

?

Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark ve Acrobat Pro'nun yan? s?ra 20'den fazla uygulaman?n dahil oldu?u tüm Adobe yarat?c?l?k uygulamalar?.

+44 203 0277 764 numaras?n? aray?n veya Dan??manl?k iste?inde bulunun

Sorular?n?z m? var? Sohbet edelim.

Büyük ?l?ekli bir i?letme i?in mi sat?n al?yorsunuz????letmeler i?in Creative Cloud hakk?nda bilgi edinin


* Acrobat Pro, Lightroom ve InCopy tek uygulamalar?, 100 GB depolama alan?yla birlikte gelir.

久久人人97超碰超碰窝窝_欧美色在线精品视频_一日本道不卡高清a无码